Historia Biblioteki

HISTORIA

W drugiej połowie XX  w. w  budynku Szkoły Podstawowej w Tworogu mieściła się niemieckojęzyczna biblioteka ludowa. Jedyne, co po niej pozostało to pieczęć z napisem: Öffentliche Deutsche Voksbücherei Horneck. Nie ma pewności, co do daty jej otwarcia. Można jedynie przypuszczać, że powstała najwcześniej w 1936 r. – w tym roku bowiem zmieniono nazwę miejscowości z Tworóg na Horneck. Zgodnie z relacją Fryderyka Zgodzaja, lokalnego historyka, biblioteką zajmował się nauczyciel, pan Pampuch. Nie posiadamy informacji na temat jakiejkolwiek działalności bibliotecznej w połowie lat 40. XX w. Pierwszy, udokumentowany zapis w księgach inwentarzowych pochodzi z 15 lutego 1949 r. Widnieje na nim owalna pieczęć z godłem o treści Zarząd Gminy Tworóg powiat Gliwice. Datę uznaje się za początek funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej.

Jej pierwszą lokalizacją był budynek naprzeciwko dzisiejszego Urzędu Gminy w Tworogu (prywatny dom państwa Kosyrów, ul. Zamkowa 25). Od 1949 do 1956 r. książnicę prowadziła Anna Moskal, od 1957 r – Jadwiga Nowara. W 1954 r zmieniono nazwę placówki na Gromadzką Bibliotekę Publiczną, co wynikało z podziału administracyjnego kraju. Od 1956 r. biblioteka mieściła się w budynku UG w Tworogu (parter, pomieszczenia obecnie zajmowane przez Policję). W latach 1961 – 1962 r. bibliotekę prowadziła Maria Giżowska, którą zastąpiła Elfryda Nowara (kierownik Urzędu Stanu Cywilnego).

W latach siedemdziesiątych na terenie gminy działały punkty biblioteczne w poszczególnych sołectwach. Punkty te funkcjonowały w świetlicach, remizach strażackich oraz klubach RSW Prasa-Książka-Ruch. Punkt biblioteczny w miejscowości Koty działał do roku 1989. Od 1973 r. bibliotekę prowadziła Teodora Krywalska, na której barkach spoczęła odpowiedzialność za przeniesienie księgozbioru do nowej lokalizacji.

W 1980 r. biblioteka znalazła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, gdzie znajduje się do dzisiaj. Teodora Krywalska pracowała do 1990 r. Trzy lata później, Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu przyjmując nazwę Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu (1.01.1993 roku Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/178/92). W tej strukturze działa do chwili obecnej. Po połączeniu biblioteki z GOK-iem księgozbiorem opiekowały się: Klaudia Suchan, Małgorzata Mszyca, Iwona Dziuba, a obecnie Renata Kościelny i Beata Kobędza oraz Danuta Stebel (filia w Wojsce) i Robert Warzecha (filia w Boruszowicach).

W roku 1989 w skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodziły filie w Wojsce,  Boruszowicach, Ziętku oraz utworzona w tym samym roku  filia w Potępie (przez pewien czas, w wyniku zmian administracyjnych kraju gmina Tworóg była połączona z gminą Krupski Młyn). W roku 1991, w wyniku podziału  terytorialnemu gmin, filie w Ziętku i w Potępie zostały włączone do nowo utworzonej gminy Krupski Młyn. Od 1991 roku po dzień dzisiejszy sieć biblioteczna to centrala w Tworogu i filie w Boruszowicach i w Wojsce. Dyrektorem placówki od 1992 r. jest Grażyna Chmiel.

A DZIŚ? 

Mówi się o postępującej cyfryzacji bibliotek i rozwoju technologii mających ułatwić dostęp do książek. Zresztą na świecie już z powodzeniem funkcjonują biblioteki cyfrowe. Wiele zasobów jest udostępnianych on-line. Jak wypada Gminna Biblioteka Publiczna w zderzeniu z nowoczesnością? Całkiem dobrze! W 2018 r. centrala oraz dwie filie w Wojsce i Boruszowicach zarejestrowały ponad 12 tys. odwiedzin, niemal 17 tys. wypożyczeń, zakupiono 892 książki. Stan księgozbioru na koniec roku to 36 507 woluminów. Dla porównania, w 2012 r. księgozbiór liczył 15 959 pozycji. W ciągu sześciu lat ponad dwukrotnie zwiększono liczbę książek. Przybyło również niemal 300 czytelników. Obecnie biblioteka oferuje, prócz udostępniania zbiorów, takie usługi jak ksero oraz w ramach czytelni internetowej stanowiska komputerowe z dostępem do internetu z możliwością wydruku. W 2019 r. uruchomiono wypożyczalnię komputerową. To ważny moment w historii placówki. W centrali wypożyczanie odbywa poprzez sczytywanie kodu kreskowego za pośrednictwem czytnika. Co to oznacza dla czytelników? Tylko i wyłącznie wygodę. Już dziś czytelnicy bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu mogą sprawdzić, czy książka znajduje się w zbiorach biblioteki (katalog http://www.gok-tworog.pl/biblioteka/katalog). Mają również możliwość ustalenia statusu książki (czy jest dostępna, czy wypożyczona a także kiedy należy książkę zwrócić do biblioteki). Poniżej – do pobrania – prezentacja przygotowana z okazji 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej, którą placówka obchodziła w 2019 r. 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Biblioteka
Skip to content