UWAGA CZYTELNICY!

Książki zamówione W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu prosimy odebrać w ciągu 7 dni
od daty uzyskania informacji (mailowej lub telefonicznej) o dostępności tytułu.
Jeżeli książka nie zostanie odebrana w w/w terminie, rezerwacja zostanie zlikwidowana. 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Biblioteka
Skip to content