Bez noc po ćmoku…

Najstarsza polska kolęda pochodzi z 1424 r. i zaczyna się od słów „Zdrów bądź, krolu anjelski”. Jednak samo kolędowanie, w znaczeniu śpiewania pieśni bożonarodzeniowych, stało się popularne dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Jak ono wyglądało na Śląsku? Być może przypominało próbę podjętą przez Klub Senior+. 24 stycznia w Nowej Wsi Tworoskiej przechodząc obok świetlicy można było usłyszeć znane i lubiane kolędy w wersji gwarowej.

Seniorzy rozmawiali również o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz o perspektywach działania w 2020 r. Więcej w lutowym „TWG Kurierze”. 

[widgetkit id=135]

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content