KLUB SENIORA – CO TO JEST?

Od września 2015 r. na terenie pięciu gmin powiatu tarnogórskiego (w tym w naszej gminie) jest realizowany projekt „Wszyscy razem”, którego partnerem wiodącym i koordynatorem jest powiat reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na terenie gminy Tworóg prowadzi go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. – Do tej pory wsparcie w ramach projektu uzyskało 11 osób. Ostatnim etapem projektu jest stworzenie „Klubu Seniora”, który obejmie 19 osób – wyjaśnia Barbara Pyszniak, dyrektor GOPS-u w Tworogu.

„Klub Seniora” rozpoczął działalność 1 kwietnia. Miejscem realizacji ostatniego etapy projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. „Klub Seniora” jest adresowany do mieszkańców gminy Tworóg w wieku 50+. W jego ramach będą się odbywać bezpłatne zajęcia językowe, sportowe, plastyczne, komputerowe, spotkania tematyczne, wyjazdy na basen, wycieczki. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację działań integracyjnych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych z elementami edukacyjnymi. Proponowane zajęcia sprzyjają rozwijaniu i odkrywaniu zainteresowań oraz propagują zdrowy i aktywny styl życia. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Będzie realizowany do listopada 2017 r. 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content