Śląsk zagłębiem hodowców gołębi

Dla mieszkańców Śląska widok gołębi jest tak naturalny jak „sznita z tustym”. Niemal w każdej śląskiej rodzinie jest ktoś kto zajmuje się hodowaniem gołębi. Rozmowa o gołębiach przy niedzielnym obiedzie? Oczywiście standard! Aczkolwiek w tej chwili pasji tej szukać można raczej w pokoleniu osób +45. Skąd się wzięło zamiłowanie Ślązaków do tych ptaków? Jak to się stało, że akurat na tym terenie hodowanie gołębi stało się tak popularne?

Wszystko zaczyna się bardzo dawno temu. W Egipcie, skąd pochodzą pierwsze informacje o udomowionych gołębiach. W Europie pojawiły się dzięki grekom. Rzymski historyk Warron przedstawił szczegółowo gołębniki mieszczące po kilka tysięcy ptaków. Zasady budowy starorzymskich gołębników były podobne do budowanych obecnie. Dzięki Rzymianom gołąb rozprzestrzenił się na całą Europę. Początkowo utrzymywanie gołębi wiązało się z kultem religijnym. Zarówno gołąb, jaki i gałązka oliwna stały się symbolem pojednania i pokoju często wykorzystywanym w symbolice chrześcijańskiej jak i świeckiej. Później zaczęto wykorzystywać gołębie do przenoszenia wiadomości na dalekie odległości. Reuter czyli londyńska agencja prasowa używała gołębi do przenoszenia telegramów (początki XIX wieku). Gołębie miały też swój udział w I i II wojnie światowej. Wiele z nich zostało wyróżnionych odznaczeniami wojskowymi, dostawało „emerytury” oraz zostało pochowanych z honorami wojskowymi. Najsłynniejszym gołębiem II Wojny Światowej był gołąb o imieniu G.I. Joe, który dzięki dostarczonej na czas wiadomości uratował 1000-osobową brytyjską dywizję oraz miejscową, włoską ludność. Wiele z tych odważnych gołębi stanowi dziś cenne eksponaty w muzeach wojskowych.

Pierwsze zrzeszenie hodowców gołębi na Śląsku powołano do życia w Zabrzu w 1905 roku. W dniu rozpoczęcia wojny również w polskich pułkach znajdowały się stacje gołębi pocztowych. Jednak nie zdążyły wykazać się swoimi umiejętnościami. Niemcy na okupowanych polskich terenach skonfiskowali wszystkie gołębie i zakazali ich hodowli pod karą śmierci. Wojska Niemieckie dysponowały wówczas 50 tysiącami gołębi, które nawet szpiegowały za pomocą specjalnych mini aparatów. Na podstawie wykonanych przez gołębie zdjęć planowano bombardowania obiektów strategicznych

Po wojnie hodowla gołębi rozkwitła na terenach Belgii, Holandii oraz na zachodzie Niemiec, zwłaszcza w Westfalii. Hodowano je dla przyjemności a hobby to stało się popularne zwłaszcza w środowiskach górniczych. Górnicy, którzy każdego dnia zjeżdżali do pracy pod ziemię w wolnych chwilach dzięki swoim ptasim przyjaciołom wznosili się ku niebu. W westfalskich kopalniach pracowało wielu Ślązaków. Wracając po wojnie na odzyskany Śląsk przywiozło ze sobą zamiłowanie do gołębiarstwa. W ten oto sposób Śląsk stał się głównym ośrodkiem hodowli gołębi w Polsce. 

1 kwietnia 1946 roku odbył się w Krakowie ogólnopolski zjazd okręgowych grup lotowych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych. Powołano do życia Ogólnopolską Organizację Hodowców, która później zmieniła nazwę na Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych.  W 1948 w Katowicach zorganizowano pierwsza ogólnopolską wystawę gołębi pocztowych, z udziałem gości z zagranicy. Obecnie na Śląsku mieszka około 20% wszystkich hodowców gołębi w Polsce, którzy w sumie hodują około 600 tysięcy gołębi. Zarząd Główny PZHGP oczywiście znajduje się na Śląsku – w Chorzowie, a w prawie każdym mieście i miasteczku śląskim działają jego terenowe oddziały. W Tworogu również mamy oddział o numerze 0161 Tworóg. Zapraszamy na stronę lokalnych hodowców gołębi: http://0161.oddzial.com Wszystkim gołębiarzom życzymy tego czego im się życzyć powinno: sukcesów hodowlanych oraz tyle powrotów gołębi ile wysłanych na lot.

  

Bibliografia:

1. https://pzhgp.pl/historia/

2. https://www.tg.net.pl/historia/artykuly/slaskie-ptoki/

3. http://www.twierdzaprzemysl.org/index.php?menu=art&akction=Golebie_pocztowe_w_sluzbie_wojskowej_w_czasie_II_wojny_swiatowej_i_po_jej_zakonczeniu

 

 

 

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogólne
Skip to content