Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dowód osobisty,

b) wypełnić kartę zapisu,

c) zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają  i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

7. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.

8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

  

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki , jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Biblioteka może skrócić ustalony w & 3 pkt. 1 termin zwrotu książek , jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur )

4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację , w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza , w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.

6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się  za zgodą bibliotekarza i po ustaleniu terminu zwrotu.

7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca książki wypożyczone.

8. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury , korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenie należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

1. W wypadku przetrzymania każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 Biblioteka wysyła upomnienia. 

2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 5. SKARGI I WNIOSKI

 

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

  

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 

1. Czytelnik nie stosując się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (akta wandalizmu, kradzież) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz.

  

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2008 r.

 

Lokalizacja

ul. Zamkowa 1
42-690 Tworóg

Kontakt

Tel.: +48 32 450 81 34
Tel.: +48 512 950 842
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Pon-Śr, Pt    9.00 - 18.00
So-Nie zamknięte