Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie Uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz zgody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 202/Z/2021/MKDNiS z dnia 23 czerwca 2021 roku na udzielanie przez Bibliotekę Narodową dofinansowania w zakresie Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych wydanej na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194).

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu została beneficjentem powyższego programu. W 2021 r. otrzymaliśmy dotacje w wysokości 10 769,00 zł. W ramach dotacji wykonane zostanie zadanie dla kierunku interwencji: K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Biblioteka
Skip to content