Skontrum w bibliotece

Uprzejmie informujemy, że w związku z kontrolą zbiorów bibliotecznych Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu w listopadzie będzie nieczynna. Do końca października zapraszamy po książki na czas przerwy. Na naszych półkach dostępne są ciekawe nowości zarówno dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zapraszamy.

 

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych, inaczej zwana skontrum lub rewizją zbiorów.

Podstawę prawną przeprowadzania inwentaryzacji stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).

Rozporządzenie określa m.in. częstotliwość przeprowadzania kontroli i tak skontrum powinno być przeprowadzane:

  • co najmniej raz na 5 lat – w bibliotekach z wolnym dostępem do półek;
  • co najmniej raz na 10 lat – w bibliotekach o innym systemie udostępniania (np. zamknięty magazyn), których zbiory nie przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych;
  • w sposób ciągły – w bibliotekach o innym systemie udostępniania (np. zamknięty magazyn), których zbiory przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych;
  • w sytuacjach wyjątkowych: kradzież, zalanie zbiorów, zmiana na stanowisku bibliotekarza odpowiedzialnego za zbiory, likwidacja biblioteki.

W naszych bibliotekach skontrum przeprowadzane jest co 5 lat.

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Biblioteka
Skip to content