Była moc!

Poczuliśmy wiatr w żaglach! Razem naprawdę można wiele! Dziękujemy sponsorom, wolontariuszom, firmom, instytucjom, wszystkim ludziom dobrej woli za wspólne granie. W Tworogu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała  18.640,27 zł. Pieniądze są naszą gminną cegiełka na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.  

[widgetkit id=132]

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content