Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 25 kwietnia!

Przedstawiamy aktualne zasady i ograniczenia funkcjonowania w życiu społecznym:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

WYDARZENIA KULTURALNE – DZIAŁANIE OŚRODKÓW KULTURY

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystycznych

GMINNA BIBLIOTEKA W TWOROGU POZOSTAJE ZAMKNIĘTA DLA CZYTELNIKÓW DO ODWOŁANIA!

ZAKAZ ORGANIZACJI WYDARZEŃ TAKICH JAK: WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

OPIEKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA:

 • Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
 • Od 27 marca zawieszona została działalność żłobków i przedszkoli. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

  Ważne! Rodzice MOGĄ skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULACJI INNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA PUBLICZNEGO DOSTĘPNE NA STRONIE: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content