O nas

O nas


Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury. Jest samorządową instytucją kultury. Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie i opracowanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów. Biblioteka pełni funkcję informacyjną, edukacyjną i kulturalną. W jej skład wchodzi: Centrala w Tworogu oraz Filia w Boruszowicach i Filia w Połomi. Oferujemy szeroki wybór literatury pięknej polskiej i obcej, dziecięcej i młodzieżowej oraz popularnonaukowej. Prenumerujemy czasopisma i prasę lokalną. Oferujemy  bezpośredni dostęp do Internetu, usługę ksero we wszystkich placówkach. Nasza działalność to również organizacja konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, spotkań autorskich, zajęć z dziećmi w czasie wakacji i ferii zimowych. Obecnie Biblioteka bierze udział w redagowaniu lokalnej gazety TWG Kurier. 

Od 2012 roku opracowujemy zbiory w programie bibliotecznym Sowa2, który umożliwia korzystanie z naszego katalogu on-line.

Biblioteka nie stroni również od udziału w różnych  programach czy akcjach. Uczestniczymy w Programie Rozwoju Bibliotek czy Akademii Orange, dzięki którym  pozyskaliśmy sprzęt  komputerowy, oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu.  Bierzemy udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom jako partnerzy Gminnego przedszkola oraz w akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Wszystkie przedsięwzięcia  umożliwiają poszerzanie naszej oferty oraz  promocją bibliotekę w środowisku.  Z racji przynależności do Gminnego Ośrodka Kultury bierzemy udział we wszystkich imprezach organizowanych przez GOK, w tym również imprezach plenerowych na terenie Gminy.

Pracownicy:

  • Renata Kościelny
  • Anna Zapart
  • Robert Warzecha
  • Dorota Benduch

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu

W drugiej połowie XX w. w budynku Szkoły Podstawowej w Tworogu mieściła się niemieckojęzyczna biblioteka ludowa. Jedyne, co po niej pozostało to pieczęć z napisem: Öffentliche Deutsche Voksbücherei Horneck (grafika po lewej). Nie ma pewności, co do daty jej otwarcia. Można jedynie przypuszczać, że powstała najwcześniej w 1936 r. – w tym roku bowiem zmieniono nazwę miejscowości z Tworóg na Horneck. Zgodnie z relacją Fryderyka Zgodzaja, lokalnego historyka, biblioteką zajmował się nauczyciel, pan Pampuch. Nie posiadamy informacji na temat jakiejkolwiek działalności bibliotecznej w połowie lat 40. XX w. Pierwszy, udokumentowany zapis w księgach inwentarzowych pochodzi z 15 lutego 1949 r. Widnieje na nim owalna pieczęć z godłem o treści Zarząd Gminy Tworóg powiat Gliwice. Datę uznaje się za początek funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej. Jej pierwszą lokalizacją był budynek naprzeciwko dzisiejszego Urzędu Gminy w Tworogu (prywatny dom państwa Kosyrów, ul. Zamkowa 25). Od 1949 do 1956 r. książnicę prowadziła Anna Moskal, od 1957 r – Jadwiga Nowara. W 1954 r zmieniono nazwę placówki na Gromadzką Bibliotekę Publiczną, co wynikało z podziału administracyjnego kraju. Od 1956 r. biblioteka mieściła się w budynku UG w Tworogu (parter, pomieszczenia obecnie zajmowane przez Policję). W latach 1961 – 1962 r. bibliotekę prowadziła Maria Giżowska, którą zastąpiła Elfryda Nowara (kierownik Urzędu Stanu Cywilnego). W latach siedemdziesiątych na terenie gminy działały punkty biblioteczne w poszczególnych sołectwach. Punkty te funkcjonowały w świetlicach, remizach strażackich oraz klubach RSW Prasa-Książka-Ruch. Punkt biblioteczny w miejscowości Koty działał do roku 1989.


Od 1973 r. bibliotekę prowadziła Teodora Krywalska, na której barkach spoczęła odpowiedzialność za przeniesienie księgozbioru do nowej lokalizacji. W 1980 r. biblioteka znalazła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, gdzie znajduje się do dzisiaj. Teodora Krywalska pracowała do 1990 r. Trzy lata później, Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu przyjmując nazwę Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu (1.01.1993 roku Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/178/92). W tej strukturze działa do chwili obecnej. Po połączeniu biblioteki z GOK-iem księgozbiorem opiekowały się: Klaudia Suchan, Małgorzata Mszyca, Iwona Dziuba, a obecnie Renata Kościelny, Danuta Stebel zastępowana obecnie przez Marię Kubanek (filia w Połomi) i Robert Warzecha (filia w Boruszowicach). W roku 1989 w skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodziły filie w Wojsce, Boruszowicach, Ziętku oraz utworzona w tym samym roku filia w Potępie (przez pewien czas, w wyniku zmian administracyjnych kraju gmina Tworóg była połączona z gminą Krupski Młyn). W roku 1991, w wyniku podziału terytorialnemu gmin, filie w Ziętku i w Potępie zostały włączone do nowo utworzonej gminy Krupski Młyn. Od 1991 roku do dziś sieć biblioteczna to centrala w Tworogu i filie w Boruszowicach i w Wojsce. Dyrektorem placówki od 1992 r. jest Grażyna Chmiel.

kontakt

Skip to content