Wspierają nas

Na podstawie Uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz zgody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 202/Z/2021/MKDNiS z dnia 23 czerwca 2021 roku na udzielanie przez Bibliotekę Narodową dofinansowania w zakresie Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych wydanej na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194).

Jest nam miło poinformować, że w 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu została ponownie beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa pochodzących z budżetu państwa. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 5 385,00 zł. Dzięki otrzymanym środkom biblioteka wzbogaci swój księgozbiór o nowości wydawnicze.

 

W minionych latach:

„Zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. został ustanowiony Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa”.

W 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu została beneficjentem powyższego programu. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 5 923,00 zł. W ramach dotacji wykonane zostanie zadanie dla kierunku interwencji: K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu otrzymała dotację w wysokości 10 769,00 zł. W 2020 r. w wysokości 8076 zł, w 2019 r. – 10 000 zł, w 2018 r. – 6 250 zł, w 2017 r. – 6 250 zł. Rok wcześniej dofinansowanie wyniosło – 7 200 zł, a w 2015 r. – 6 930 zł. W 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu otrzymała dofinansowanie dwukrotnie:

  • dofinansowanie w wysokości 4800 zł na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1;
  • dofinansowanie w wysokości 1000 zł na  „Zakup nowości wydawniczych do  bibliotek”  Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. Dzięki temu nasze placówki biblioteczne zostały zaopatrzone w nowe książki dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych oraz w ramach projektu organizowane były wspólne działania – spotkania, konkursy, wystawy, zajęcia.
Skip to content