Akademia Sportu DESHI

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu od 2017 r. działa Akademia Sportu DESHI. 5 maja 2017 r. została wpisana do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Tarnogórskiego, pod numerem: 68. NIP 645 – 255 – 14 – 34; REGON 367259305; Aktualna Polisa OC.

Od samego początku DESHI jest członkiem Polskiej Federacji Kyokushin Karate, w związku z czym każdy uczestnik zajęć Karate, po złożeniu  Deklaracji Członkowskiej staje się Zawodnikiem (status Zawodnika umożliwiał treningi podczas obostrzeń wynikających z pandemii covid) i może startować we wszystkich turniejach, zawodach w Polsce i za granicą. Startowaliśmy w Turnieju Międzynarodowym, Mistrzostwach Polski, Turniejach lokalnych np. Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego czy też Turnieju o Puchar Burmistrza Woźnik, zajmując medalowe miejsca.

Akademia swe cele realizuje poprzez: 

 • Organizowanie zajęć, treningów, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, obozów, obozów sportowych, biwaków, kolonii, półkolonii, zimowisk, seminariów, zajęć pozalekcyjnych; 
 • Organizowanie imprez sportowych, a także udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacji; 
 • Propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu; 
 • Propagowanie i udzielanie informacji o swojej działalności statutowej przez współpracę z prasą, radiem, telewizją i innymi mediami, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym zakresie; 
 • Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, rozwijając działalność w zakresie budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji; 
 • Udzielanie doradztwa osobom indywidualnym i grupowym; 
 • Organizację wizyt studyjnych; 
 • Organizację turniejów, zawodów i konkursów; 
 • Organizację i finansowanie wycieczek oraz różnych form wypoczynku; 
 • Wydawanie publikacji, wydawnictw promocyjnych; 
 • Organizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń w sferze kultury fizycznej; 
 • Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się konieczne i celowe dla realizacji działalności Akademii; 
 • Akademia realizując swoje statutowe zadania może współdziałać ze związkami zawodowymi i organizacjami młodzieżowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Akademii.   

Wszelkich informacji dot. zajęć udziela instruktor:

 • Robert
 • Telefon: +48 693 645 690

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Jesteśmy otwarci na propozycje i zapotrzebowanie dotyczące zajęć, szkoleń, imprez. Staramy się dostosować do Państwa oczekiwań. 

Od stycznia 2024 r. składka członkowska wynosi 80 zł/osobę za miesiąc, druga osoba (dziecko) z rodziny 40 zł za miesiąc, rodzice trenujących dzieci, chcący trenować są zwolnieni z opłacania składek. Składka płatna jest przez cały rok. Składka za dany miesiąc opłacana jest do 15 dnia danego miesiąca, np. za styczeń do 15 stycznia . Brak opłaconej składki skutkuje wykluczeniem / skreśleniem z listy Członków / Zawodników.

W 2023 roku  w zajęciach, obozach, wycieczkach, biwakach wzięło udział ok. 100 dzieci. Jak w poprzednich latach, także w 2023 r. oprócz zajęć stałych były organizowane obozy, wycieczki, weekendy sportowe. Wśród naszych zawodników mamy Mistrzynię Polski, dwukrotnego Wicemistrza Polski oraz dwóch brązowych medalistów Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin Kenbukai. W 2024 roku wystartowaliśmy z zajęciami Samoobrony dla Pań (Shinken Shobu). Koszt 80 zł za miesiąc plus bezpłatny udział w treningach Karate.

 Więcej na temat naszej bieżącej działalności przeczytacie na profilu FB).

Skip to content