O nas

Misja

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu jest gminną instytucją kultury. Zajmuje się organizowaniem i promocją działalności artystycznej, społeczno-kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej na terenie gminy Tworóg oraz ochroną dziedzictwa kulturowego naszego regionu. W aktualnej ofercie GOK znajdują się zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia językowe. GOK jest organizatorem lub współorganizatorem licznych konkursów i imprez kulturalnych (np. Babiniec, Jarmark Adwentowy), plenerowych (np. Dni Tworoga), corocznych Dożynek Gminnych. Podczas ferii zimowych i wakacji organizuje cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem zajęcia dla dzieci szkolnych pod nazwą Ferie z GOK i Akcja Lato. Od 2008 r. GOK jest wydawcą miesięcznika samorządowego TWG Kurier. W kwietniu 2013 r. w ramach projektu „Śladami przeszłości. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie książki opisującej początki powstania miejscowości” GOK wydał książkę „Dwa rogi” autorstwa Fryderyka Zgodzaja. W 2017 r. na zlecenie Gminnego Ośrodku Kultury wydano tomik poezji Barbary Izworskiej „Podróże serca”.

Pracownicy

  • Grażyna Chmiel, dyrektor
  • Mirosława Kazik, główny księgowy
  • Marta Kobędza-Krain, administrator stron internetowych, redaktor naczelna miesięcznika samorządowego „TWG Kurier”
  • Jolanta Warzecha, instruktor zajęć plastycznych
  • Robert Warzecha, inspektor ochrony danych osobowych

Historia

Od drugiej połowy XIX w. aż do II wojny światowej w miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu oraz Biblioteka Publiczna, znajdowała się gospoda. Ostatnimi właścicielami była rodzina Hoppe. Na fundamentach karczmy powstał budynek, w którym dzisiaj znajduje się biblioteka i GOK. Natomiast obszerną salę widowiskową dobudowano w latach trzydziestych XX w., a wykonawcą projektu była znana wówczas firma budowlana Marschollek.

Budynek wraz z tzw. dużą salą stał się miejscem spotkań mieszkańców i stopniowo, po części spontanicznie zyskał rangę centrum życia kulturalnego miejscowości. Po II wojnie światowej budynek był nazywany Domem Drzewiarza, ponieważ zarządzał nim tworoski tartak. W latach 60. istniała tam Klubokawiarnia „Ruch”. Kluby Książki i Prasy „Ruch” powstawały w latach 60. i 70. na terenie całego kraju. Prowadziły sprzedaż prasy i drobnych artykułów. Ponadto były wyposażone w salę do konsumpcji. W tworoskiej klubokawiarni funkcjonowała kawiarnia i świetlica. – W działalność organizacji angażowała się pani Czerniawska. W świetlicy można było pograć w szachy, ping ponga, czy bilard, a kawiarni napić się kawy, herbaty, oranżady lub przekąsić coś słodkiego i przeczytać gazetę – wspomina Fryderyk Zgodzaj, pasjonat lokalnej historii. Miejsce cieszyło się dużą popularnością. – W niedzielę nie było gdzie usiąść – dodają mieszkanki Tworoga (nazwiska do wiadomości red.). W życie kulturalne Tworoga zaangażował się także organista Karol Jonecko. Prowadził zespół mandolinistów oraz tworzył teatrzyki dla najmłodszych i przedstawienia dla dorosłych. Przez pewien czas kierownikiem świetlicy i instruktorem gry na instrumentach był Alfred Chmiel.

Wiele działo się na sali widowiskowej. Podobno zorganizowano na niej kilka walk bokserskich. Jednak do najważniejszych atrakcji tamtych lat należało kino „Astoria” otwarte przez Bronisława Ploteckiego. – Najczęściej odbywały się dwa seanse: o godz. 5 dla dzieci i o godz. 7 dla dorosłych – mówi lokalny historyk. Dobrze pamięta jak kierownik kina, nazywany „Bronikiem” pilnował, by podczas seansu na sali panował spokój. – Jak ktoś zachowywał się nieodpowiednio, np. rozmawiał, szturchał kolegów, śmiał się, to „Bronik” ciągnąc delikwenta za ucho wyprowadzał z sali – mówi pan Fryderyk zapewniając, że nigdy nie należał do „niegrzecznych” widzów.

W najlepszych czasach „Astoria” przyciągała nawet 500 osób. Po Bronisławie Ploteckim kino prowadziła jego współpracownica Irena Petryk. Jednak prawdziwym hitem była niewielka sala z jednym z pierwszych we wsi telewizorem (obecnie w tym miejscu znajdują się ubikacje). Telewizor okazał się niebezpieczną konkurencją dla kina. A to z kilku powodów. – W kinie puszczano produkcje rosyjskie, w dodatku trzeba było zapłacić za wejście. Tymczasem w telewizji oglądaliśmy za darmo „Zorro” – amerykański film pełen akcji – wspomina Fryderyk Zgodzaj. Malejące zainteresowanie kinem spowodowało, że z czasem zaniechano codziennych seansów na rzecz kina objazdowego, odwiedzającego miejscowość raz w miesiącu. Jednak i to szybko straciło widownię. W Krupskim Młynie otwarto nowoczesne kino panoramiczne „Przyjaźń”, czyste, ładne, z wygodnymi fotelami i dużym ekranem. Tworoska „Astoria” z dostawionymi krzesłami i twardymi ławkami, wydała się mieszkańcom za mało atrakcyjna. Nic dziwnego, że woleli jeździć do Krupskiego Młyna.

W latach 80. próbowano reaktywować kino. Raz w miesiącu puszczano filmy. Jednak rozwój techniki, pojawienie się odtwarzacza video wyparło ostatecznie kino na sali widowiskowej. Seanse video cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców nie tylko z naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu powstał na początku lat 70. minionego wieku. Od 1973 r. do 1976 r. dyrektorem placówki był Kazimierz Zawiślok. Dyrektorami były również: Urszula Albin (przyjęta do pracy w 1980 r.), Barbara Dąbrowska i Jolanta Dusiło (druga połowa lat 80.). Do 1992 r. placówką zarządzała Iwona Markowska. Zastąpiła ją w tym samym roku Grażyna Chmiel sprawująca funkcję do dzisiaj.

W latach 1986-1990 r. pracownica Joanna Majewska prowadziła kroniki. Dowiadujemy się z nich, że w GOK działało sześć kół zainteresowań: koło plastyczne (sekcje: rzeźbiarska, malarska oraz technik różnych), koło foto-film (sekcje: fotograficzna, filmowa, klub video oraz dziecięcy klub filmowy), koło muzyczne (sekcje: taneczna, wokalno-instrumentalna, piosenki dziecięcej, gry na instrumentach), koło żywego słowa (sekcje: teatralna i słowa czytanego), koło ligi morskiej (sekcje: wodna i modelarska), koło sportowo-turystyczne (sekcje: skacistów, ping-ponga, obieżyświatów i gier towarzyskich). Ponadto przeprowadzano kursy: prawa jazdy, języków obcych i praktycznej pani oraz organizowano wernisaże, wystawy, a nawet Gminną Olimpiadę Wiedzy Rolniczej.

Od 1984 r. obecna dyrektor GOK pracowała w Bibliotece Publicznej. Prowadziła też zajęcia teatralne i aerobik w GOK. Pracownią muzyczną opiekował się Grzegorz Winkler, później Czesław Huzar, plastyczną – Marek Chmura, a fotograficzną – Antoni Samol. Z Gminnym Ośrodkiem Kultury współpracował zespół muzyczny „Free Boys”. W tym czasie GOK zatrudniał ok. 10 osób. W Gminnej Bibliotece Publicznej pracowały dodatkowo cztery osoby.

Co ciekawe akcja „Ferie z GOK” organizowano już w 1987 r., a to oznacza, że najmłodsi mieszkańcy gminy korzystają z oferty z krótką przerwą od 25 lat. Podczas zimowiska dzieci mogły liczyć na kulig z ogniskiem, dyskoteki dla najmłodszych, gry i zabawy świetlicowe, maratony filmowe, wieczory piosenki, teatrzyki. Podobnie latem kiedy przygotowywano atrakcje w postaci wycieczek rowerowych, wypraw do lasu na jagody i grzyby, wspólnego pieczenia kiełbasek, zabaw tanecznych.

W 1992 r. uchwałą Rady Gminy Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu został połączony z Gminną Biblioteką Publiczną i w tej formie działa do dzisiaj. Zmiany organizacyjne oznaczały nie tylko połączenie dwóch placówek, ale również zmniejszenie ilości zatrudnionych osób o 60 procent. Od 1992 r. działała przy GOK sekcja skata Zamknięto ją po ok. 10 latach. Podejmowano próby organizowania koncertów, kabaretów, wyjazdów do teatru i operetki. Jednak nie spotkało się to z zainteresowaniem. Po wielu latach prób wyklarował się kanon stałych, najbardziej odpowiadających mieszkańcom imprez. Festyny, które przyciągają najwięcej mieszkańców stały się coroczną tradycją.

Poniżej kilka historycznych zdjęć budynku. Na pierwszym widać najstarszą znaną pieczęć świadczącą o istnieniu biblioteki w Tworogu. Pozostałe fotografie pochodzą z pierwszej połowy XX w. Przedstawiają starą gospodę oraz salę widowiskową. Zdjęcia udostępnił Fryderyk Zgodzaj. 

Skip to content