Regulamin

Regulamin zawodów Nordic Walking
O Puchar Wicewojewody organizowanych w ramach VI Dni Tworoga

 1. Organizator
  Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, Urząd Gminy w Tworogu
 2. Cel
  Popularyzacja Nordic Walking jako nowej dyscypliny sportowej oraz uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego, promocja Tworoga, integracja środowiska lokalnego.

 3. Termin, miejsce, trasa
  – Termin: 27 czerwca 2014 r., godz. 19.00
  – Start: Urząd Gminy w Tworogu
  – Trasa prowadzi w stronę cmentarza, potem na Małą Krzywą w kierunku drogi 907, przejście przez drogę i kierunek boisko szkolne, następnie ulicą Leśną, Kościuszki i Zamkową pod Urząd (łącznie 5 km).  W celu wyłonienia zwycięzców w trakcie biegu zostanie rozegrana konkurencja na odcinku 400 m na boisku sportowym.
  – Trasa będzie oznakowana
  – Zgłoszenia do dnia 26.06.2014 w bibliotece w Tworogu 32/285-74-92
 4. Uczestnictwo
  – Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
  – Weryfikacja zawodników w dniu 27.06.2014 r. do godz. 18.45 (wpisanie uczestników na listę)
  – Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  – Zawody Nordic Walking mają charakter rekreacyjny i o zajęciu miejsca decyduje kolejność przybycia na metę.

 5. Nagrody
  Puchar Wicewojewody (za I, II i III miejsce). Puchar zostanie wręczony w niedzielę ok. godz. 16.00
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content