Urodziny Koła Gospodyń Wiejskich

14 sierpnia Koło Gospodyń Wiejskich z Tworoga świętowało swój jubileusz 60-lecia istnienia. Tegoroczny festyn sołecki na sali Gminnego Ośrodka Kultury był jednocześnie „urodzinami” KGW. Zdjęcia z wydarzenia na stronie miesięcznika samorządowego „TWG Kurier”: 

http://twg-kurier.pl/kultura-i-rozrywka/urodziny-kgw-z-tworoga-60-lat-tradycji/

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content