W najbliższy weekend biegamy!

W dniu 12 maja 2018, zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania na IV-tą edycję Tworogowskiej Dychy. 

Sponsorem głównym tegorocznej edycji Dychy jest firma GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie Gminy Tworóg Spółka realizuje kluczowe inwestycje tj. gazociąg Tworóg – Tworzeń oraz Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. Budowa ww. inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

www.gaz-system.pl

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: GOK
Skip to content